misafirperverlikVELİ MEKTUBU 1:

Değerli Anne Babalar,
Hayatta yükte hafif, pahada ağır türden bazı erdemler vardır ki bunlardan birisi de misafir ağırlamaktır. Misafirperverlik tüm din ve inanç sistemlerinde övülmüş, ancak günümüzde yavaş yavaş arka plana düşmüş ve eski yaygınlığı kalmamış bir değerdir. Diğer taraftan ise misafirperverlik, günümüzün bireyselleşen ve yalnızlaşan insanının pek çok sorununa çözüm sağlayıcı mahiyettedir.
Misafirperverliğin önemi dini ölçütlerle daha rahat ortaya konabilir.Tüm peygamberler misafire önem vermiş, onları ellerinden gelen en iyi şekilde ağırlamışlardır. Özellikle en önde gelen peygamberlerden olan Hz. İbrahim için misafir ağırlamak, bir yaşam tarzı haline gelecek kadar önemlidir. Diniimizde misafir ağırlamak imanın göstergelerinden birisidir. Misafirin duası peygamber duası, anne baba duası gibi en makbul dualardan kabul edilmiştir. Misafirperver olmanın insanlara sağladığı faydaların bir çoğu, metafizik boyutta izah edilebilir türdendir.Ağırlanan misafire maddi manevi yardımda bulunmuş olmak, yalnızlığını ya da sıkıntısını paylaşarak toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya katkıda bulunmak gibi elle tutulur gözle görülür sonuçlarını bir tarafa koyacak olursak, “Misafirperver olmanın benim çocuğuma ne gibi faydaları var?” diye soracak olursanız, (Devamı Değer Sandığı Kitabında…)