1. ÇOCUK VE DİN

 • Çocuk ve din arasındaki sıkı ilişki, Eğitim nedir? İnsan üzerindeki etkisi,
 • Eğitimle ilgili bakış açıları, eğitimde veraset ve çevre faktörü ve bunların karakter oluşumuna etkisi,
 • Çocukta din duygusunun gelişimi, Allah inancıyla tanışmanın çocuğun ruh sağlığına etkisi,
 • Allah tasavvurunun oluşumu, inancın alışkanlığa dönüşmesi,
 • Rasulullahın sünnetindeki çocuk eğitimi basamakları.

2. GÜZEL AHLAKLI VE ÜSTÜN ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK İÇİN; AİLEDE KARAKTER TERBİYESİ

Karakter ve Mizaç özellikleri, çocuğun mizaç özelliklerinin bilinmesi, ilk çocukluk döneminde karakter oluşumu, karakter terbiyesinde yardımcı kuvvetler, çocukta irade gücü, muhakeme yeteneği, ince duygululuk ve derinden kavrayışın geliştirilmesi, ibadetlerin karakter terbiyesine etkisi, çocuğun karakter eğitimiyle anne babanın kişilik gelişimi arasındaki sıkı bağlantı.

3. ÇOCUKLARININ YAŞAM MİMARI OLARAK KADIN

 • Anneliğin kadın yaradılışındaki yeri ve önemi, çocuğun dünya algısının oluşumunda annenin etkisi, çocuk ruh sağlığının temelini atan ve karakter terbiyesini yapan kişi olarak anne,
 • İnsanlık binasının temeli olarak kadın
 • Kadının topluma kattığı değerler
 • Anneliğin toplumun geleceğini şekillendirici etkisi
 • Eş olarak kadın
 • Anne olmanın anlamı
 • Kuran ve hadislerde annelik
 • Anneliğin tarihçesi
 • İnsana bu dünyada var olduğunu hissettiren şey nedir?
 • Çocuğumuzun hayata karşı güvenli bir bağlanma gerçekleştirmesini nasıl sağlarız?
 • Annelik iç güdüsü ve sevgisinin doğru yönetilmesi
 • Anne çocuğuna sevgisini nasıl göstermeli?
 • Mutlu anılar eğitimi
 • Çocuklarımıza bakış açımız ne olmalı?
 • Fedakarlık kavramının sınırları nelerdir?

4. .PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİNDE TERBİYE:

 • Ayet ve hadislerle anne babanın terbiye sorumluluğu,
 • Peygamber Efendimizin sünnetindeki terbiye basamakları: Eşseçimi, evlilik, hamilelik dönemi, doğum sırasında yapılması gerekenler, anne sütünün önemi, çocuğa ilk öğretilmesi gerekenler,
 • Tedbir, tatbik ve müdahale dönemlerinde yapılması gerekenler,
 • Kur’an öğrenme yaşı, namaz alışkanlığının oluşturulması, çocukta oruç ibadeti hangi yaşta başlamalı, ergenlik döneminde dikkat edilmesi gerekenler.

5. AİLENİN MEDYA OKUR YAZARLIĞI

 • Medyadan gelebilecek zararları nasıl en aza indirebiliriz?
 • Medya imkânlarından azami düzeyde yararlanmak için gerekli bilgi, beceri ve bakış açısını nasıl kazanabiliriz?
 • Medyayı tanımak
 • Medyayı kavramak
 • Gözlemlenebilen zararlarıyla medya
 • Medyanın bilinçaltımız ve algılarımız üzerindeki etkileri
 • Medyanın ölüm algımız üzerindeki etkisi
 • Medyanın mutluluk anlayışımız üzerindeki etkisi
 • Medyanın özgürlük ve özgünlüğümüzü tehdidi
 • Medya okur yazarı olmanın önemi
 • Çocukluğun kayboluşu tezi ve medya çocukluğu
 • Medya çocuklarımızın karakter eğitiminin neresinde?
 • Alternatif medya çalışmaları
 • Sosyal medya diyeti
 • Medyaya karşı elimizdeki güç: Geri bildirimlerin önemi
 • Medyanın bilinçli kullanımı

6.TOPLUMA ANNELİK ETMEK (STKLARDA KADIN GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÖNÜLLÜLÜK BİLİNCİ)

 • Kadın emeğinin değerlendirilme alanı olarak gönüllü çalışmalar. (Sessiz yapılan toplumsal devrim.)
 • Gönüllülük sevgidir, sevgi kadındır.
 • Toplumsal değişimin anneler aracılığı ile gerçekleşmesi.
 • Kadının temel üretkenlik alanı; hayatı sevgiyi ve erdemi üretmek.
 • Toplumun çocuklarını doğurmak.
 • STK nedir? STK ların işlevleri, de facto vedejure STK lar
 • Geleceğin dünyasında STK ların yeri
 • Gönüllülük kavramı
 • Gönüllülüğün insana kazandırdıkları
 • Gönüllüğün birinci prensibi: sorumluluk almak
 • Anneliğin en mukaddesi: Senin olmayana annelik